specificke%osetrenia – kópia

  Oxypeeling – pleťový píling

Je unikátna dermo-estetická technika kombinujúca pleťový píling s kozmetickým efektom „Oxyterapie“ Toto ošetrenie je vhodné pre každý typ pleti, či už je pleť mdlá, unavená. Vhodné ako kúra minimálne štyroch ošetrení, každých 10 dní po sebe nasledujúcich.

   Oxypeeling – skin peeling    

It is a unique dermo-aesthetic technique combining skin peeling with the cosmetic effect of “Oxytherapy”. This treatment is suitable for every skin type, whether the skin is dull or tired. Suitable as a treatment for at least four treatments, every 10 consecutive days.


   
Osmoclean    

Jemná očista pre spokojnú pleť, vhodné pre všetky klientky s rôznymi typmi pleti. Rýchle hĺbkové čistenie, ktoré obnovuje rovnováhu pleti.

   Osmoclean 

Gentle cleansing for satisfied skin, suitable for all clients with different skin types. Quick deep cleansing that restores skin balance.


   
Omladzujúce ošetrenie očného okolia

Pri tomto ošetrení sú použité osvedčené manuálne techniky ponúkajúce preukázateľnú účinnosť a hlboké uvoľnenie. Špeciálne cielená starostlivosť naukludnenie, ošetrenie a chránenie citlivej oblasti očného okolia. Eliminujú sa známky únavy. 

   Rejuvenating treatment of the eye area  

Proven manual techniques are offered in this treatment, offering demonstrable efficacy and deep release. Special targeted treatment to calm down, treat and protect the sensitive area of ​​the eye area. Signs of fatigue are eliminated.


   
Masáž tváre, krku a dekoltu 

Potrebujete sa hýčkať a urobiť pre svoju pleť niečo viac, potom toto ošetrenie je Vám šité na mieru. Povzbudzuje krvný obeh, uvoľnuje napätie, pôsobí na lymfatický systém, aktivuje obnovu buniek, stimuluje reflexné body. Viditeľný výsledok zlepšenia farby pleti a podpora pevnosti a pružnosti pokožky. 

   Face, neck and décolleté massage

If you ou need to be pampered and do something more for your skin, then this treatment is tailor-made for you. It stimulates blood circulation, relieves tension, acts on the lymphatic system, activates cell renewal, stimulates reflex points. Visible result of improved skin color and support of firmness and elasticity of the skin.
 

NECHSAPÁČI   PASÁŽ GORKÉHO 3, BRATISLAVA  0948 918 860    NECHSAPACI@NECHSAPACI.COM