depilace – kópia

   Depilácie / Profesionálne depilácie

Ako doplnkovú starostlivosť ponúkame depilácie  predlaktia, celých rúk, predkolenia, celých nôh, podpazušia, oblasti bikín, nosa  pomocou epilačného vosku značky LYCON COSMETICS.
Taktiež robíme depiláciu klasickými roll-on voskami, ktorá je vhodnejšia na väčšie plochy.

   Depilation / Professional depilation

As an additional care we offer depilation of forearm, whole hands, knee, whole legs, armpit, bikini area and nose using epilating wax brand LYCON COSMETICS.
We also offer depilation with classic roll-on waxes, which is more suitable for larger areas.

 

NECHSAPÁČI   PASÁŽ GORKÉHO 3, BRATISLAVA  0948 918 860    NECHSAPACI@NECHSAPACI.COM