expresna%starostlivost – kópia

   Expresná starostlivosť

Táto základná starostlivosť pozostáva z dezinfekcie alebo kúpeľa, zmäkčenia, odstránenia
stvrdnutej pokožky, tvarovania, skracovania nechtov a výživy nechtového okolia.

   Express care

This basic treatment consists of disinfection or warm bath, softening andremoving
hardened skin while hydrating and nourishing the shapong nails and cuticles.

 

NECHSAPÁČI   PASÁŽ GORKÉHO 3, BRATISLAVA  0948 918 860    NECHSAPACI@NECHSAPACI.COM