modelaz nechtov – kópia

   Nové gelové nechty na tipy  

Modelácia nechtov UV gélom. Spolupracujeme so značkou Platinum. Gél je pevnejší, tvrdší materiál, odolnejší voči vonkajším vplyvom a nárazom.
Dá sa modelovať dvoma spôsobmi:
– na prirodzený necht
– nadrábanie dĺžky na tipy
Ideálna doba doplnenia je po 4 týždňoch. Odporúča sa ženám, ktoré viac zaťažujú
ruky a manuálne pracujú. 

   New sculpting gel nails on tips  

Gel polishes are used for the increasingly popular gel polish manicures. These manicures
are gentle to the natural nail and the polish stays intact on the nail for at least 4 weeks
with high shine and no cracking, peeling or chipping. Gel also comes in a variety of
colors. 
This kind of manicure is high recommended for the manual working customer


   Doplnenie gélových nechtov 

Doplnenie sa zvyčajne robí v priebehu 3-4 týždňov záleží od odrastu. Prebrúsi sa starý nepotrebný gél a nanáša sa nová vrstva, upravuje sa tvar a dĺžka nechtov.

   Filling gel nails

Refilling is usually done within 3-4 weeks depending on the growth. The old unnecessary gel is reground and a new layer is applied, the shape and length of the nails are adjusted.

 


   Potiahnutie gélu na prirodzené nechty (vlastná dĺžka)

Jednou z možností gélových nechtov je aj úprava vlastnej dĺžky nechtov, na ktorú sa nanesie gél pre spevnenie.

   Natural Nail Gel (own lenght)

One of the possibilities of gel nails is to adjust the actual length of the nails to which the gel for firming is applied.
 


   Odstránenie gélových nechtov  

Gél sa odstraňuje ručným odbrúsením materiálu, ideálne je potom urobiť úpravu nechtov
v podobe manikúry.

   Removing gel nails

The gel is removed by manual grinding of the material, ideally followed by manicure procedure.

 

 

NECHSAPÁČI   PASÁŽ GORKÉHO 3, BRATISLAVA  0948 918 860    NECHSAPACI@NECHSAPACI.COM