osobitna starostlivost – kópia
Osobitná starostlivosť pre problematické a pretrvávajúce odchylky rastu kože a nechtov.
Nech je už dôvod Vášho zarastajúceho nechtu akýkoľvek, nie je vždy nevyhnutné podstúpiť bolestivý chirurgický zákrok tzv. strhávanie nechtu.
Máme pre Vás riešenia, ktorými viete poriešiť aj tento problém.
Special care for problematic and persistent variations in skin and nail growth.
Whatever the reason for your ingrown nail, it is not always necessary to undergo a painful surgical procedure, so called nail pulling.
We have solutions for you to solve this problem.


   Klasické  ošetrenie vystrihnutím a úpravou

Je to špeciálne ošetrenie problematického nechtu, ktoré sa skladá z ostrihania a úpravy dĺžky nechtu, špeciálneho vystrihnutia a ošetrenia tejto oblasti podľa individuálnej potreby.

   Classic cut and trim treatment

Is a special treatment of problematic nail, which consists of trimming and adjusting the length of the nail, special cutting and treatment of this area according to individual needs.

   Špony na nechty

Nechtová špona, ktorej najväčším prínosom je fakt, že špona dokáže za pár dní odstrániť naozaj nepríjemnú bolesť. Korekčná páska/špona sa prilepí na necht, ktorý je tlakom vyťahovaný smerom hore, aby nezapadal do nechtových valov. Vymieňa sa každých 4/5 týždnov. Je to bezbolestná procedúra, ktorá trvá pár minút. Spolupracujeme s overenou značkou IMKOR.

    Nail clips

The nail chip, whose biggest benefit is the fact that the chip can remove really unpleasant
pain in a few days. The correction tape/chip is glued to the nail, which is pulled upwards to prevent it from falling into the nail rollers. It is replaced every 4/5 weeks. This is a painless procedure that lasts a few minutes. We work with the proven IMKOR brand materials.

 

   Skalpel

Používa sa pri individuálnej potrebe odstrániť väčšie množstvo zhrubnutej kože počas pedikúry.

   Scalpel

It is used when more coarsened skin during a pedicure needs to be removed.                                                                                                           

 

                                                                                

 

NECHSAPÁČI   PASÁŽ GORKÉHO 3, BRATISLAVA  0948 918 860    NECHSAPACI@NECHSAPACI.COM